تبلیغات
Story With SS501

Story With SS501
به امید بازگشت دوباره SS501

بچه ها سلام .

با تشكر از شخصیت های اصلی داستان از جمله این نسترن خانوم و زهرا خانوم كه نه نظر میدن ، نه... البته نمیدونما.. شاید داستانو بخونن .

هی هی ...

تولد شوشومم مبارك

آخی... تازه رو سر شوكو ، سگشم كه پاپیون زده بود... آخی....

بچه ها !!! نظر بدینا!!! تازه داستانمم كه برگشت ...

از هوو های گرام هم تقاضا میشود انقد سخت نگیرید . دیگ هیونگ كه منو انتخاب كرده ولی حالا شماها طرفدارین دیگه ( هوو ها من جونمو دوس دارما . گیس و گیس كشی نشه)

خف... برین ادامه ی مطلب و نظر یادتون نره!!

New turn of love ep 4

" مگی ... جون من بیا یه ذره از خریدای منو بگیر ... دستم شیكس "

با صدای امی سرمو برمیگردونم سمتش .

بگم حدود 20 تا مشما دستشه دروغ نگفتم. یه نگاه دلسوزانه بهش میكنم و میگم " بده من ، بده من."

و چن تا مشما رو ازش میگیرم .

بیچاره مشما هارو مثل دستبند انداخته تو دستش كه تا نزدیكی آرنجش رفته.

میگم " نستی... بیا اینجا "

نستی كه فقط دو تا دونه دسبند خریده و اونم گذاشته تو یه بگ كوچولو و خیلی شیك داره میره سمت ماشین برمیگرده سمت من و میخواد بازم غر بزنه كه تا چشش به امی میفته متوجه میشه چرا من صداش كردم .

میاد و چن تا از مشما هارو از دست امی میگیره و میگه " بیچاره هیون ، اگه به هم برسن و برن خرید ، هیون باید مشما هارو بگیره به دندونش"

شونه هامو میندازم بالا و میریم سمت ماشین .

البته ، لازم به ذكره كه به علت كمبود جا ، امی بدلیجاتی كه خریده بوده رو به خودش آویزون كرده بوده .

امی وسایلاشو میذاره تو ماشین و دستشو میذاره رو دلش .

آنا میگه " وای ... نكنه توهم زده حاملس ؟"

میگم " ینی انقد وضعش خرابه ؟"

امی با صدای بلند داد میزنه " مگی .... !! چی داری میگی؟"

گوشامو میگیرم و میگم " چته ؟؟!! "

امی لپاشو باد میكنه و بعد میگه " گشنمه "

انگار نستی منتظر بوده امی بگه گشنشه تا اینم یادش بیفته گشنس .

بلند میگه " منم میخوام "

آنا و لیز هم با هم میگن " بریم یه جا غذا بخوریم؟؟"

به ساعتم نگا میكنم و با ناباوری میگم " 5 ساعت تو همین یه پاساژ بودیما !!‌"

امی كه انگار گشنگی بهش فشا آورده میگه " مگی ، مگی ، مگی ، تورو خدا بیا بریم یه چیزی بخوریم"

دیگه من كه چاره ندارم ، خودمم گشنمه ، میگم "اوكی . بریم "

همون نزدیكیا یه نودل فروشی بود ، میریم اونجا نودل میخریم . نشستیم كه میبینیم امی میزنه زیر خنده . اونم خنده كه نه تقریبن ، قهقهه .

نستی كه كنار امی نشسته یه دونه میزنه به پای امی و میگه " چته باز ؟ به چی میخندی؟"

امی میگه " هیون داره قلقلكم میده "

دیگه الانهكه 2 تا شاخ خوشگل كه سرش پاپیونه از سر من بزنه بیون . منو آنا و لیز با هم میگیم " هیون داره چی كار میكنه؟"

امی دیگه نمیخنده . چون متوجه نگاه های دیگران میشه !!

آنا هم از این فرصت استفاده میكنه و میگه " راستی امی ، مگی بهت گفت دیروزچی دیدیم ؟؟؟"

امی با تعجب روشو میكنه سمت من و میگه " چی رو دیروز باید به من میگفتی و نگفتی ؟"

رو به انا میگم " آنا ؟؟!!‌چی میگی‌؟"

آنا " امی دیروز دم دانشگاه ...یكی رو دیدیم"

امی" كی رو ؟"

آنا " بگم ؟"

امی " بگو "

آنا " مگی تو میگی ؟"

میگم " به من چه ؟؟ میخوای امی منو بكشه ؟"

امی " آنا ، مگی ، یكیتون بگه دیروز كی رو دیدین "

آنا " حدس بزن "

امی " نكنه هیونو دیدین ؟"

آنا" آفرین ، زدی وسط خال "

امی چن ثانیه میمونه تو هنگ و میگه " كجا ؟"

دم دانشگاهمون ، پارانگ ، داشت فیلم بازی میكرد "

یهو امی جیغ میكشه .

نستی دهنشو میگیره و میگه " وای آنا چرا بهاین بی ظرفیت گفتی ؟"

آنا " من نمیدونستم دیگه در این حد بی جنبس "

امی چشاش پره اشك شد و آروم گفت " اونوقت شماها به من نگفتین ؟"

وای... چشای عسلیش قرمز شدن .

میگم " امی... جونمگی گریه نكن "

و میرم كنارش میشینم و دستمو میندازم دور گردنش و میگم " گریه نكن دیگه "

امی آروم میگه " میدونستم شانس ندارم "

و یه لگد مكحم میزنه به پای نستی. یهو نستی شروع میكنه داد زدن و میگه " هوی وحشی ، چته ؟ مگه من زورت كردم دنبالم راه بیفتی ؟ خالا پسره ی بیچاره هی میخواس بیاد نزدیك من ، هی تو بهش چش غره میرفتی ، هم مزاحم من بودی ، هم هیونتو ندیدی !"

میگم " نستی بس كن "

یه چش غره به امی میره و ساكت میشه .

وقتی غذامونو اوردن همه یه جورایی خفه شدن و فقط میخوردن .

بعد از ناهارم كه هم سنگین شده بودیم ، هم خوابمون میومد ، واسه همین رفتیم تو ماشین و لیز رسوندمون خونه!!

***

همه میرنتو اتاقای خودشون ولو میشن اما من نمیتونم بخوابم.

لباسامو عوض میكنم و میرم تو تختم دراز میكشم .

در حالی كه به سقف خیره شدم میرم تو فكر . چرا همه چی انقد یهویی شد ؟؟؟

از كره اومدنمون گرفته تا الان كه به خواسته ی امی داریم میریم كنسرت . كنسرت یه گروهی كه اصن نمیشناسیمشون . كسایی كه اسماشون برامون آشنانیس ، شاید بجز هیون ، كه یه بار فقط از نزدیك دیدمش ، بقیشونو حتی اگه جایی ببینم نشناسم .

دلیل اصرار امی رو نمیفهمم . نمیفهمم چرا باید از یه خواننده ، اونم كره ای، خوشش بیاد . امی دختر خوشگلیه . خوش هیكله ، از یه خونواده ی ثروتمنده با پدر و مادری تحصیل كرده . نمیدونم چرا باید از كسی خوشش بیاد كه حتی 1 بار هم از نزدیك ندیدتش .

تق تق . در اتاقم باز میشه . نستیه . رو تخت میشینم و با چشاش اومدنشو دنبال میكنم .

" مگی یه چیزی بهت بگم ؟؟"

من " بگو !!"

نستی " چرا یه چیزی به امی نمیگی ؟ دیگه داره زیادی شلوغش میكنه نمی..."

انگشتمو میذارم رو لباش و میگم " هیش !! آروم ، همه خوابن‌"

نستی آروم میشه و با لحن بهتری دوباره ادامه میده " نمی خوای بهش بگی برهدنبال یه كسی كه یه امیدی به رسیدن بهش باشه ، نه این پسره هیون كه معلوم نیس چن نفر گشته مردشن "

سرمو میارم پایین و میگم " مگه من مامانشم ؟؟؟ "

نستی میگه " من فقط خواستم بری باهاش حرف یزنی ، قبل از اینكهاز دست بره "

زل میزنم تو چشای نستی و میگم " عزیزم ، امی خودش عقل و شعور داره و انقدر بزرگ هست كه بفهمه چی خوبه ، چی بد . و یه چیز دیگه !!"

نستی" چی ؟"

من " امی تا مطمئن به كاری نباشه ، اونو شروع نمیكنه "

امیدوارم نستی منظورمو فهمیده باشه . چون قبل از اینكه بتونه حرف بزنه بهش میگم " خب دیگه ، پاشو بورو میخوام بخوابم "

و نستی از اتاقم میره بیرون .

چقد خوبه كه این خونه ای كه بهمون دادن 5 خوابس و خیلی بزرگه .

ساعت گوشیمو رو 5 تنظیم میكنم ومیخوابم .

***

" مگی ... مگی پاشو !!"

چشامو باز میكنم و میبینم امی بالا سرم وایساده.میگم " چی شده ؟"

و به ساعت نگاه میكنم . ساعت 4:50 . خیالم كه راحت میشه چون اتفاقی نیفتاده ، امی خیلی واسه دیدن هیون عجله داره  .

میگم " چیه ؟ امی جان سكته كردم "

میخنده و میگه " هیچی ، فقط بگو چه لباسیم بهتره كه بپوشم .

میگم " ینی چی؟ داریم میریم كنسرت ، عروسی كه نمیریم . "

اما امی چشمك میزنه و میگه " منو دست كم گرفتی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟"

رو تخت میشینم و میگم " هان ؟"

با نیش باز میگه " وقتی رفته بودم بلیط بگیرم ، مَنِجِرِ دابل اس هم اونجا بود . منو دید و ازم خوشش اومد و بعد ...."

دستاشو میچشبونه به هم و میگه " الان بهم زنگ زدن و  ازم خواستن بعد از كنسرت شام رو با دابل اس بخوریم "

و سرشو میذاره رو متكا و شروع میكنه جیغ زدن .

وای . عجب شانسی داره این امی .

شروع میكنم خندیدن و آروم میزنم پشت امی .

هه . نكنه قراره این دوتا واقعن به هم برسن ؟ امی كه تا الان از شانس كم نیورده .

از جام بلند میشم و میگم " بیا بریم لباستو انتخاب كنم "

انگارخودمم خیلی خوشحالم . اما چرا ؟؟؟؟

بیخیال احساس خوشحالی میشم و با امی میرم تو اتاقش .

 بعد از انتخاب لباس امی میرم حموم .

سریع یع دوش میگیرمو موهامو میشورم كه كثیف نباشن . خب بالاخره اولین دیدار خیلی مهمه دیگه . اونم اگه هیچكی ، هیچكسو نشناسه .

نزدیكای 5 و نیم از حموم میام بیرون و میرم تو اتاق لیز .

طی یك حركت سریع پتو رو از رو سرش میكشم كنار و میگم " لیزا ، لیزا پاشو . "

لیز پتو رو دوبارهمیكشه رو سرش و میگه " خوشحال بودم امی نیومده بیدار كنه ، توجاش شروع كردی ؟؟"

میخندم و میگم " آخه فقط كنسرت كه قرار نیست بریم "

با این حرفم لیز یهو از جاش بلند میشه و داد میزنه " نستی ... نستی پاشو بحث به درد تو میخوره "

میگم " كدوم بحث ؟؟ پاشو دیگه "

لیز خمیازهمیكشه و میگه " خب ، كجا قراره بعدش بریم ؟"

میگم " بادابل اس شام بخوریم !!!"

لیز یهو خشكش میزنه و من من كنان میگه " بعدش ... بادابل اس .... شام ؟؟؟"

میگم " اوهوم "

لیز با بیمیلی میگه " كی باعث شده این افتخار نسیبمون بشه ؟"

با خوشحالی میگم " امی !!"

لیز یه نگاه عاقل اندر سفیه بهم میكنه و میگه " حالا تو چرا خوشحالی ؟"

نیشمو میبندم و میگم " راستش ، نمیدونم "

و دوباره میگم " پاشو بورو حموم ، الان تقاضا واسه اونجا میره بالا !!"

و از اتاقش میام بیرون .

حالا جدی !! من چرا خوشحالم؟؟؟

میخوام برم تو اتاق نستی كهمیبینم دم دردستشویی وایساده و داره میگه " امی.... بیا بیرون آرایش كن ، ریخت !!

ای وای ، مثل اینكه كارش اضطراریه . میگم " بیا بورو دسشویی پایین . "

اما تو همین لحظه امی از دسشویی میاد بیرون و سریعمیره تو اتاقش ودرم میبنده و نستی میدوه تو دسشویی و درم نمیبنده .

درو اروم میبندم و میگم " مراقب باش جلو دوس پسرت اینكارو نكنی ، خطرناكه "

و  میرو تو اتاقم و یه پیرهن مشكی با كمربند خاكستری تیره كه از پایین تا روی زانوه میپوشم . آرایش كه زیاد نمیكنم . فقط در حد یه آرایش ساده كه نگن آرایش نكرده . خط چش مشكی كشیدم و ریمل زدم ، یه ذره  كرمپودر و رژگونه هم مالیدم به صورتم . وآخرشم یه رژ لب مایع صورتی كه كارم تموم میشه . موهامم سشوار میكشم كه هم خشك شه ، هم حالت بگیره.

یه جفت گوشواره طرح الماس هم میندازم و از اتاق میام بیرون و میگم " من آمادم .

لیز هم كارش تموم شده .

اونم یه پیرهن سفید پوشیده تا بالا ی زانو ولی جوراب شلواری رنگ پا ، پاش كرده. یه كت دخترونه هم روش پوشیده . ولی خوب آرایش كرده .

خوشگل شده .

نستی هم كه عشق بلیز شلوار و ALL STAR داره . (ببخشید نمیتونم توصیف كنم )

آنا هم یه بلیز آستین حلقه ای كرم ، با یه دامن قهوه ای پوشیده .

اما امی . یه آرایش براق كرده كه واقعن به صورتش و رنگ چشاش میاد. خیلی ناز شده . مطمئنم اگه هیون اینو اینجوری ببینه ازش خوشش میاد . البته به قول خود امی كه خیلی واسه هیون جذاب شده .

( ببخشید اینم نمیتونم توصیف كنم . حال ندارم یه ذره )

همه كفشامونو میپوشیم و میریم بیرون از خونه !! امی ه كامه هم حرف نمیزنه . انگار بالاخه جو خونوادشون اینوگرفت. یه ذره سنگین شده تازه و داره غرورشو با این لباس خوشگلی كه تنش كرده نشون میده .  

میگم " امی بلیتارو برداشتی ؟؟؟"

سرشو تكونمیده و میگه " اوهوم . آخ جون ، داریم میریم "

و نستی سوار ماشین میشه وماشینو روشن میكنه .

نمیدونم چرا ولی دلشوره دارم .

اگه این گروه واقن همون قد كه امی میگه عالی باشن ، پسحتمن منم ازشون خوشم میاد.

ترجیه میدم فعلن صبر كنم تا ببینمشون و الان تو بحث بچه ها شركت كنم .
طبقه بندی: New Turn Of Love،
[ جمعه 14 مرداد 1390 ] [ 03:01 ب.ظ ] [ Maggi ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

سلام.من یگانه هستم و 16 سالمه.میخوام تو این سایت براتون داستان بذارم.امیدوارم از بودن در اینجا لذت ببرید.فایتینگ!!
نظر سنجی
به نظر شما آلبوم کدوم یکی از اعضای دابل اس بهتر و موفق تر بود؟

ابر برچسب ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :