تبلیغات
Story With SS501

Story With SS501
به امید بازگشت دوباره SS501

به خودا نمی ذارما!

ای بابا!

دارید چی کار می کنید!

چرا یه سریا دیگه نمی یان!

بزنم خودمو بکشم!

گفته بودم که چه شکلی می شم!

قهرم!

که چی واقعا!از 103نظرام رسید یه 59!

ببینید این دفه اگه کم تر از 90 باشه میذارم یا نه!

یعنی من واقعا این مدلیم!

خیلی خیلی خیلی  نامردید!تازه این یه دفرو نامردی نکردم زیاد گذاشتم ولی همینجا قسم می خورم که دفعه یه دیگه نمی ذارم!

بزنم این شکلیتون کنم؟

البته اونایی که مثل سکرت جونم نظر زیاد گذاشتن نه!

راستی نگفتید گرد همایی هو ها کی باشه!

لینکشو دادم نگید نگفتم!

havooha.chatango.com

 

نمی دونستم دقیقا چی کار کنم!

اونقدر از دست جیم عصبانی بودم که اگه میامد جلوم کلشو میکندم!

همینجوری که می رفتم رسیم به درب اصلی!

زد به سرم برم تو!

رفتم جلو و دسبندمو نشون دادم و گفتم:سارا جونز هستم!همسرمو گم کردم می خوام دوباره برم تو!

نگهبان با تعجب به من نگاه کرد!

داشتم می رفتم تو که یهو یه عالمه خبرنگار ریختن رو سرم!

بی توجه به اونا سرعتمو زیاد تر کردمو رفتم تو قسمت VIP و تویه 2 تا صندلی اول که واسه منو جیم بود نشستم!

شروع کردن به خوندن آهنگ sang calling for U!یه ذره که گذشت همه پا شده بودنو می رقصیدنو همراه آهنگ می خوندن!

من همچنان نشسته بودم!

با حسرت نگاشون می کردم!

حالا اینبار!مثل این 4 سال!

مثل یه طرفدار!

داشتم یکی یکی نگاشون می کردم!

هیونگ یه ذره از بچگی در آمده بود!

هیون با نمک شده بود!

جونگ مین جذاب تر شده بود!

یونگ سنگ مرد شده بود!

داشتم به کیو نگاه می کردم که چشمش افتاد رو من!

چشماش خیلی بزرگ تر از حالت عادی شده بود!

بعد از تموم شدن آهنگ کیو رفت پشت جونگ مینو....

کیو:جونگ مین سارا اینجاس تو ردیفVIP!اگه دیدیش اجرارو به هم نریز!خودتو کنترل کن!

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

جونگ مین عین خنگا داشت نگاه می کرد!

اشکام از چشام امدن پایین!

من اینجا چی کار می کردم!

این معنی نمی داد!

جونگ مین الان دیگه کاملا زل زده بود بهم!

آهنگ بدی نور اگین بود!وسط هایه آهنگ بود که هیون نگاه جونگ مینو کیو رو که خیلی غیر عادی به یه جا زل زده بودن رو گرفتو رسید به من!

کاملا معلوم بود که حول شده!

اولین اشتباهش این بود که یه تیکه از اهنگو که مال یونگ سنگ بود رو خوند!

بعد هم یه تیکه از رقصو عقب موند!

بعد از تموم شدن آهنگ هیون از رو صحنه رفت!

هیونگ رفت کنار بچه ها و بعدم زل زد به من!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"هیون"

داشتم جمعیتو نگاه می کردم!

خیلی آدم اینجا بودن!

رفتار کیو و جونگ مین خیلی عجیب شده بود!

زل زده بودن به جمعیت!

طرفی رو که نگاه می کردمو...!

چیزی دیدم که مطمئنم واقعی نیست!

سارا داشت جونگ مینو نگاه می کرد و گریه می کرد!

اشتباه پشت اشتباه!

این آهنگ که تموم شه دیگه رو صحنه نمی مونم!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صدایه پچ پچ تو کل سالن پیچید!

یه سری با صدایه بلند داد می زدن:اپا ادیگا!؟(اوپا کجا می ری؟)

بچه ها شروع کردن به خوند ن آهنگ wuss up!

اواخر آهنگ بود که یهو یه کی کنارم نشست!

اه حتما جیم بود!

بی توجه سر جام نشستمو نگاهشم نکردم!

فلش بک یه سال قبل!

امروز سالگرد تاسیس قسمت اجرایی شرکت توسط من بود و قرار بود همرو مهمون کنم!

همه تو خونم مهمون بودم!

جیم استون پسر سهام دار شرکت ورد هم آمده بود!

پسر عجیبی بود!

یک بند دورش دختر جم شده بود!

آمد جلو تا سلام کنه چند دقیقه ای میشد که کنارم وایستاده بود که یهو یه دختر از ته سالن آمدو یه لیوان مشروبو خالی کرد روم!

بعدم برگشت سمت جیم و گفت:

-خجالت بکش!اینم یه طعمه ی دیگس؟می بینم کله گنده هم هست!

جیم:خجالت بکش ایشون دختر دوست بابامن!مودب باش اینجا بار نیست!

از اولین برخوردمون اصلا خوشم نیومد!

از تو کیفم دسمال در آوردمو صورتمو خشک کردم!

روز بعد!

تویه شرکت نشسته بودم که منشیم گفت:از طرف شرکت ورد آمدن!

گفتم که بفرستتشون تو!

همون پسره بود!

جیم:سلام دوباره!واقعا برایه دیروز متاسفم!سو تفاهم نشه!

من:نه!

جیم:ولی...!

من:ولی من دلیلی برایه سو تفاهم نمی بینم!

جیم:میشه برایه معذرت خواهی و به جا اوردن ادب امشب شام مهمونتون کنم!؟

من:من امشب جلسه دارم!

جیم:ایده ی جلسه یه کم تکراری نیست؟

من:اقایه استون!

جیم:فقط برایه معذرت خواهی!نمی خواهید که یه کار مودبانه رو جواب کنید!

من:پس فقط برایه رعایت ادب قبول می کنم!

شب ساعت 8 شب جلویه شرکت قرار بود بیاد دنبالم!

ساعت 8:05بود که آمدم پایین!و جلویه در منتظر بودم که یه ماشین از پشت سرم بوق زد!

برگشتم!یه لکسوز مشکی بود!

جیم از ماشین آمد بیرونو درو برام باز کرد و سوار شدم!

جیم:از دیدن دو بارتون خوش حالم!

من :منم!فقط فراموش نکنید!فقط برایه به جا اوردن ادب!

جیم:چشم!

بعدم یه لبخند زدو با سرعت خیلی بالا حرکت کرد!

رفتارش کاملا شبیه دختر بازا بود!همه ی برخورداش افتضاح!

جلویه یه رستوران ایتالیایی پیاده شدیم!

رفتیمو تو رستوران نشستیم!

جیم:خوب چی می خورید؟

من:برام فرقی نداره!من همه ی غذاهایه انجارو جز شماره ی 17 دوست دارم!هر چی دوست دارید سفارش بدید!

جیم:پس شام امشب با من!

تو دلم گفتم:احمق انگار می خوا خودش غذا بپزه!

ساکت نشسته بودمو بعد از خوردن غذا گفتم که باید برم!

با تعجب نگاهم کرد!انگار منتظر بود بگم که بعد از انجا بریم کارائوک بار!

احمق!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دختره ی احمق انگار لال بود!نشسته بود جلومو داشت خیلی ریلکس غذاشو می خورد!

خیلی عجیبه سر بحثو باز نمی کنه!

آه خسته شدم!

یهو ژا شدو گفت:من باید برم!

نمی دونستم چی بگم!

نکنه از من انتظار داره دعوتش کنم کارائوک بار!

معلومه که وارده!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چند ژثانیه منتظر شدو گفت:موافقید تو رستوران بار یه شام بخوریم؟

من:ادبو یادتون رفت؟

جیم:نه اینم ادامشه!‍

دیگه چیزی نگفتم!با هم رفتیم سمت بار!

هی اسرار کرد!

2 تا گیلاس که خوردم کاملا مست بودم!

ظرفیتم واقعا پاینه!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هه هه!داره خودشو میزنه به مستی که ببرمش خونم!(پسره ی منحرف دبت کو پس)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روز بعد ساعت 12 ظهر!

طبق عادتم دنبال لیوانم بودم!

ولی نبود!

چشمامو باز کردمو دیدم تو یه تخت نا آشنام!پا شدمو دورو برمو نگاه کردم!

من تو هتل بودم!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یکی با دست زد به صندلی!

واسه این که از فکرم اومده بودم بیرن عصبانی بودم!

با عصبانیت برگشتم سمتش ولی اونی که بغلم بود جیم نبود!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

می گم دیگه!مردم دیتون میسوزه چرا نظر ندادید!

 
طبقه بندی: I hate U but I love U،
[ پنجشنبه 6 مرداد 1390 ] [ 01:18 ب.ظ ] [ Golnoosh ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ

سلام.من یگانه هستم و 16 سالمه.میخوام تو این سایت براتون داستان بذارم.امیدوارم از بودن در اینجا لذت ببرید.فایتینگ!!
نظر سنجی
به نظر شما آلبوم کدوم یکی از اعضای دابل اس بهتر و موفق تر بود؟

ابر برچسب ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :